­

In het woonzorgcentrum is naast wonen en zorg ook aandacht voor welzijn. Welzijn is onlosmakelijk verbonden met wonen en zorg. Autonomie, eigen regie en keuzevrijheid zijn erg belangrijk, zodat u de dingen kunt doen die u leuk vindt, waar u van houdt en zo uw leven zoveel mogelijk kunt blijven leven zoals u altijd gewend was.

Dagbesteding
Dagbesteding uit de WLZ wordt binnen het Van Julsingha mogelijk gemaakt voor bewoners die behoefte hebben aan extra begeleiding en gezamenlijke activiteiten. Er zijn verschillende vormen van dagbesteding.

Begeleidingsgroep
Het Van Julsingha kent twee begeleidingsgroepen. Deze dagbesteding voor max. 10 deelnemers per groep is dagelijks geopend van 8.00-20.00 uur. Wanneer u gebruik maakt van deze dagbesteding kunt u tussendoor in uw eigen appartement even uitrusten. De activiteiten worden in overleg met u en de overige deelnemers afgesproken. Dit kunnen creatieve activiteiten zijn, zoals zingen of een spelletje spelen, maar ook bijv. het lezen van de krant.

Inloopgroep
Iedere dinsdag is de inloopgroep geopend van 10.00-17.00 uur. De inloopgroep is bedoelt voor bewoners en cliënten uit de aanleunwoningen. U kunt hier naar toe gaan om een gezellig praatje te maken onder het genot van een kopje koffie of thee. Er is gelegenheid om creatief bezig te zijn, maar u mag ook met uw eigen hobby bezig zijn. 's Middags worden er meerdere spelletjes neergezet, zoals sjoelen, rummykub of kaarten.

Activiteitenbegeleiding
De activiteitenbegeleiding organiseert samen met vrijwilligers individuele activiteiten die aansluiten bij uw persoonlijke interesses, maar ook groepsactiviteiten. Er zijn vaste activiteiten die wekelijks of maandelijks terugkeren. Zo wordt er bijvoorbeeld iedere vrijdagmorgen gezongen en elke maand vindt er een soosmiddag plaats waar u onder het genot van een kopje koffie en aansluitend een hapje en een drankje een praatje kunnen maken met uw medebewoners. Ook worden er gezamenlijke (seizoensgebonden) maaltijden georganiseerd en wordt er maandelijks een culturele  middag- of avondactiviteit georganiseerd, zoals toneel, muziek of dans. Activiteiten zoals een avondmaalsviering of zingen rond het orgel worden georganiseerd voor bewoners met een religieuze achtergrond.

Handen thuiszorg

 

 

Heeft U vragen? Bel ons 0596 635080

 

­