­

luchtfoto

Van Julsingha biedt thuiszorg, intensieve ouderenzorg en verpleeghuiszorg op de psychogeriatrische afdelingen. Dit doen wij vanuit onze visie dat de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen leven kan blijven leven, ook wanneer de zorgvraag toeneemt. Wij werken vanuit de volgende visie:

“Met respect en persoonlijke aandacht geven wij onze cliënten ruimte met oog voor de (on)mogelijkheden die een cliënt heeft."
"Onze medewerkers werken vanuit intrinsieke motivatie, zijn eigenaar van hun vak en voelen zich samen verantwoordelijk om invulling te geven aan de wensen en behoeften van cliënten. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever en onze medewerkers voelen zich ambassadeurs.“
“Wij zijn economisch gezond, transparant in wat we doen en zijn zichtbaar voor de omgeving.” 
“Wij staan midden in de maatschappij en zijn intern en extern proactief. We werken samen met andere stakeholders waar nodig.”

Gedreven vanuit onze kernwaarden "ruimte, respect en passie" geven wij thuis wanneer dat van ons wordt gevraagd. Wanneer een cliënt op één van de moeilijkste momenten in zijn leven moet verhuizen, creëren wij een veilige, warme plek waar de bewoner zichzelf kan zijn en zich thuis voelt. Dat is onze missie, dat is waar wij voor staan:

Van Julsingha. Altijd thuis!

Raad van Bestuur 
Mevr. drs. G.C. Blokzijl (directeur bestuurder)              

Raad van Toezicht

Voorzitter  Dhr. P. Tuil
Vice voorzitter Dhr. A.J. Huisman
Secretaris Mevr. J. de Vries- van Dijk
    

 

Heeft U vragen? Bel ons 0596 635080

 

­