­

Inclusiecriteria

U kunt wonen met verpleeghuiszorg als u een WLZ indicatie met behandeling met BOPZ heeft of u of uw eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger op de hoogte is van de vrijheidsbeperkende maatregelen die van toepassing kunnen zijn en/of op basis van uw gezondheidssituatie, levensloopgeschiedenis of sociaal contact wonen met verpleeghuiszorg het meest passend voor u is.

U kunt in het woonzorgcentrum komen wonen als u een WLZ indicatie zonder behandeling en zonder BOPZ maatregelen heeft en/of u een WLZ indicatie met behandeling zonder BOPZ heeft en/of u bent geïndiceerd voor laag,- of hoogcomplexe zorg of terminale zorg (ELV).

U kunt gebruik maken van de dienstverlening van de thuiszorg als de coördinerend wijkverpleegkundige (niveau 5) in overleg met u de zorglegitimatie heeft vastgesteld. De zorg is aanvullend op uw eigen mogelijkheden en is een gevolg van een somatische aandoening of beperking en/of psychogeriatrische aandoening en/of lichamelijke handicap. VPT is een WLZ indicatie waarbij alleen verblijf niet verzilverd wordt. Voorwaarde is dat u in de directe nabijheid (aanleunwoning) van het woonzorgcentrum woont. Bij MPT worden er modules uit een WLZ indicatie verzilverd. U kan per module kiezen voor een aanbieder.

Exclusiecriteria

Wanneer er sprake is van één van onderstaande situaties kunnen wij helaas geen zorg of ondersteuning bieden.

Verpleeghuiszorg
-Er is sprake van complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
-Er is sprake van complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.
-Er is sprake van zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld beademing of intraveneuze voeding.

Woonzorgcentrum
-Er is sprake van complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
-Er is sprake van complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.
-Er is sprake van zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld beademing of intraveneuze voeding.
-Er is sprake van dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgvrager niet gegarandeerd kan worden.
-Er is sprake van BOPZ maatregelen.

Thuiszorg
Thuiszorg julsingha Thuis levert geen zorg aan onderstaande cliëntgroepen:

-Cliënten met complexe psychiatrische problematiek of verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.
-Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding.
-Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgvrager niet gegarandeerd kan worden.
-Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving. 
-Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
-Cliënten die de hulp van Thuiszorg Julsingha Thuis niet accepteren, bijvoorbeeld door het niet willen ondertekenen van de zorgovereenkomst of het zorgleefplan.
-Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van Thuiszorg Julsingha Thuis.

Heeft U vragen? Bel ons 0596 635080

 

­