­


Het Van Julsingha hecht veel waarde aan de mening van haar cliënten. Om de belangen van de clienten te behartigen, heeft het woonzorgcentrum een cliëntenraad geïnstalleerd.
De cliëntenraad voert regelmatig overleg met de bestuurder. De cliëntenraad mag de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, geleverde diensten (voeding, hygiëne en veiligheid), begroting en jaarrekening etc. Wanneer u iemand van de clientenraad wil spreken, dan kunt u contact opnemen met de receptie. Zij kunnen u meer informatie verstrekken.


Heeft U vragen? Bel ons 0596 635080

 

­