­
De cliënt staat bij ons centraal. Het Van Julsingha voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te kunnen leveren. Wij informeren de cliënt tijdig over de zorgverlening, wij maken duidelijke afspraken met de cliënt, deze afspraken worden vastgelegd in een zorgplan en de zorgverlening wordt regelmatig geëvalueerd en verbeterd. 

Jaarlijks wordt ons kwaliteitssysteem door een externe organisatie getoetst.
Heeft U vragen? Bel ons 0596 635080

 

­